Gracjan Cimek – zdjęcie profilowe

Gracjan Cimek

Politolog, profesor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Katedra Stosunków Międzynarodowych. Jest członkiem redakcji czasopism naukowych: „Colloquium” oraz francuskiego „Outre –Terre. Revue europeenne de geopolitique”.