Henryka Sokołowska – zdjęcie profilowe

Henryka Sokołowska

Założycielka i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie. Z jej inicjatywy powstały Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej, Spółdzielnia Socjalna „Green Service” oraz Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej TPD OM Wieruszów. Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci O/M w Wieruszowie, członek Zarządu Łódzkiego Regionalnego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Przez wiele lat Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka RP, Marka Michalaka.

Autorka projektu jedynej w powiecie Świetlicy Socjoterapeutycznej Wieruszów-Podzamcze dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz Ośrodka Edukacji i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami i nieformalnej Grupy Wsparcia dla rodziców, opiekunów i terapeutów. Od 1989 r. organizuje turnusy integracyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich pełnosprawnych rówieśników. Przez 25 lat radna gminy i powiatu wieruszowskiego. Kieruje pracami Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wieruszowie. Ekspert Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi. Uhonorowana wieloma tytułami, m.in. „Kawaler Orderu Uśmiechu” oraz „Zasłużona dla Gminy Wieruszów”.