Jacek Kiełbasiński – zdjęcie profilowe

Jacek Kiełbasiński

Pochodzi z Poznania. Ukończył technikum samochodowe. W latach 2005-2019 przebywał na emigracji w Irlandii. Specjalista w programowaniu i obsłudze maszyn CNC. Po powrocie do Polski podjął zatrudnienie na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, na stanowisku kierownika prototypowni mebla na Wydziale Architektury i Wzornictwa. Prywatnie wierzący, że gospodarka może rozwijać się w harmonii z naturą, wymaga to odpowiednich decyzji i rezygnacji z zysku ponad inne wartości.