Jakub Kronenberg – zdjęcie profilowe

Jakub Kronenberg

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym kieruje Zakładem Analiz Systemów Społeczno-Ekologicznych; członek zarządu Fundacji Sendzimira. Współredaktor pierwszego polskiego podręcznika do zrównoważonego rozwoju „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce” (2010). Kieruje projektem „Postwzrost (degrowth): operacjonalizacja w kontekście miasta – w poszukiwaniu alternatywnych strategii rozwoju”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2018/29/B/HS4/01042).