Jan Felcyn – zdjęcie profilowe

Jan Felcyn

Doktor, pracuje w Katedrze Akustyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim tematem dokuczliwości hałasu w warunkach miejskich. Jego praca doktorska była poświęcona hałasowi transportowemu na przykładzie źródeł drogowych, szynowych i lotniczych. Ponadto interesuje go cyfrowe przetwarzanie sygnałów (w tym mowy) oraz analiza danych. Poza pracą jest od kilkunastu lat zapalonym chórzystą oraz zaangażowanym w sprawy miejskie rowerzystą.