Jan Sadkiewicz – zdjęcie profilowe

Jan Sadkiewicz

Interesuje się historią myśli politycznej i teorią stosunków międzynarodowych. Redaktor Pism wybranych Stanisława Cata-Mackiewicza, Władysława Studnickiego, i Adolfa Bocheńskiego. Autor „Ci, którzy przekonać nie umieją”. Idea porozumienia polsko-niemieckiego w publicystyce Władysława Studnickiego i wileńskiego „Słowa” (do 1939). Wicedyrektor i kierownik redakcji wydawnictwa Universitas.