Janusz Stanisław Mikuła – zdjęcie profilowe

Janusz Stanisław Mikuła

Profesor Zakładu Materiałów Konstrukcyjnych i Geopolimerów na Politechnice Krakowskiej, polski urzędnik państwowy i samorządowiec, radny Wieliczki, od 2006 r. do 2009 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, wykładowca akademicki.