Joanna Szalacha-Jarmużek – zdjęcie profilowe

Joanna Szalacha-Jarmużek

Doktor, socjolog w Instytucie Socjologii (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Specjalizuje się w socjologii ekonomicznej, jej badania koncentrują się na zjawisku sieci formalnych i nieformalnych w biznesie oraz instytucjonalizacji nowych zjawisk w gospodarce, takich jak płatności bezgotówkowe i patriotyzm gospodarczy. Autorka monografii „Instrumentarium globalnego panowania. Poza państwowi aktorzy i globalna władza strukturalna” (2013). Jest także autorką pierwszej socjologicznej analizy zjawiska krzyżujących się zarządów i rad nadzorczych w Polsce (książka „Między zaufaniem elitarności. Krzyżujące się zarządy i rady nadzorcze w Polsce – socjologiczna analiza zjawisk” 2014). Obecnie rozwija badania dotyczące problemu instytucjonalizacji płatności bezgotówkowych (na podstawie badań empirycznych wśród polskich przedsiębiorców i konsumentów). Angażowała się również w wiele działań publicznych na rzecz promocji patriotyzmu gospodarczego i świadomej konsumpcji (m.in. była w zespole tworzącym aplikację POLA).