UWAGA!
Autor/-ka tekstu bądź osoba, z którą przeprowadzaliśmy wywiad, nie jest pracownikiem Instytutu i nie jesteśmy upoważnieni do przekazywania jej danych kontaktowych osobom trzecim.

Justyna Socha – zdjęcie profilowe

Justyna Socha

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”, publicystka Warszawskiej Gazety i Zdrowia bez leków, działaczka społeczna. Jedna z inicjatorek Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Bezpieczne Szczepienia” Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”.