Kaja Kowalczewska – zdjęcie profilowe

Kaja Kowalczewska

Adiuntka w Inkubatorze Doskonałości Naukowej „Digital Justice Center” na Uniwersytecie Wrocławskim, doktor nauk prawnych, członkini Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, działającej przy PCK, ekspertka w programie MCDC NATO-ACT „Counter Unmanned Autonomous Systems: Priorities. Policy. Future Capabilities” (2015-2016), ekspertka fundacji AI Law Tech. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na prawie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem etycznych i prawnych aspektów nowych technologii wojskowych. Aktualnie współtworzy projekt “Common defence policy – the legal framework for the development of the European defence industry” finansowany przez Central European Academy w Budapeszcie, gdzie zajmuje się tematyką robotów wojskowych.