Kaja Kowalczewska – zdjęcie profilowe

Kaja Kowalczewska

Adiunkt w Inkubatorze Doskonałości Naukowej „Digital Justice Center” na Uniwersytecie Wrocławskim, doktor nauk prawnych, absolwentka prawa (UJ) i prawa międzynarodowego (studia na Université d’Orléans, Université Panthéon-Assas i w College of Europe). Członkini Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, działającej przy PCK, ekspertka w programie MCDC NATO-ACT „Counter Unmanned Autonomous Systems: Priorities. Policy. Future Capabilities” (2015–2016), członkini polskiej Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI), ekspertka fundacji AI Law Tech. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na prawie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem etycznych i prawnych aspektów nowych technologii wojskowych.