Kalina Czop – zdjęcie profilowe

Kalina Czop

Studentka III roku polonistyki–komparatystyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członkini studenckiego stowarzyszenia All In UJ, w którym koordynuje projekty związane z beletrystyką. Główne zainteresowania badawcze, ekokrytykę oraz animal studies, łączy z codziennymi staraniami o poprawienie losu zwierząt i środowiska naturalnego. W wolnym czasie podlewa rośliny i ogląda filmy kostiumowe.