Kamil Śmiechowski – zdjęcie profilowe

Kamil Śmiechowski

Dr, hab., Uniwersytet Łódzki, historyk silnie związany z Łodzią, zajmuje się Polską XIX i XX wieku, a szczególnie dziejami miast i ich modernizacją. Z całej historii najbardziej lubi to, co dopiero ma się wydarzyć. Dzięki badaniu przeszłości lepiej rozumie, dlaczego teraźniejszość nie działa, tak jakbyśmy chcieli. Współtwórca i sekretarz Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich