Karol Dwornik – zdjęcie profilowe

Karol Dwornik

Współzałożyciel i sekretarz Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Genpact PL w Krakowie. W chwili nielegalnego zwolnienia za działalność związkową sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Pracowników i Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Genpact PL. Z zawodu politolog. Z upodobania wielki miłośnik starych książek i ogrodu botanicznego. Socjalista i patriota. Jeden z najlepszych w Polsce znawców polityki holenderskiej. Pomysłodawca i jeden z inicjatorów zmiany prawa pracy pod kątem zapewnienia pracownikom szczególnie chronionym silniejszej ochrony przed zwolnieniem.