Karol Wasilewski – zdjęcie profilowe

Karol Wasilewski

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji, absolwent turkologii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w 4CF na stanowisku Foresight Advisora. W latach 2016-2022 pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, gdzie pełnił funkcję analityka ds. Turcji, kierownika programu Bliski Wschód i Afryka i redaktora prowadzącego Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej (tomy 2016-2019). Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z przyszłością porządku i bezpieczeństwa międzynarodowego, nowymi tendencjami w stosunkach międzynarodowych i analizą polityki zagranicznej. Ekspert Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością.