Katarzyna Roszewska – zdjęcie profilowe

Katarzyna Roszewska

Doktor hab. nauk prawnych, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka publikacji naukowych i opracowań eksperckich dla instytucji publicznych, jak i w ramach projektów międzynarodowych, z zakresu prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego i praw osób niepełnosprawnych. Jest wiceprzewodniczącą Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych i członkiem Rady Programowej Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który co roku gromadzi kilkaset osób z całej Polski. Prywatnie rodzic niepełnosprawnego nastolatka.