Kinga Wiśniewska – zdjęcie profilowe

Kinga Wiśniewska

Społeczniczka, prezeska Stowarzyszenia Inicjatyw Możliwych RzeczJasna w Ostródzie i od niedawna wiceprezeska Kongresu Ruchów Miejskich. Absolwentka XIII edycji Programu Liderzy PAFW. Z wykształcenia prawniczka, z zamiłowania specjalistka do spraw nowych technologii i komunikacji. Współzałożycielka Telewizji RzeczJasna, która od 2016 roku prowadzi i rozwija własną internetową telewizję społeczną i która zrealizowała już blisko 700 materiałów wideo oraz świadczy usługi produkcji wideo i realizacji live na rzecz innych organizacji społecznych. RzeczJasna za wykorzystanie w swojej organizacji nowych technologii w obszarze innowacji społecznych w 2018 roku otrzymała Nagrodę Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor 3.0.