Konrad Szymański

Rodzic, uciekinier z miasta, poszukiwacz bocznych dróg, sceptycznie odnoszący się do kierunku rozwoju współczesnej cywilizacji, w której trybach usiłuje być piaskiem, a nie smarem. Praktyk krytycznego myślenia i materialnego minimalizmu. Rozczarowany były uczestnik ruchu anarchistycznego i środowisk kontrkulturowych. Zainteresowany antropologią, filozofią Wschodu i praktycznymi umiejętnościami powiększającymi jednostkową i grupową niezależność od technokratycznych struktur.