Krzysztof Marcyński – zdjęcie profilowe

Krzysztof Marcyński

Ksiądz, profesor uczelni, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie z nauk o komunikacji społecznej i mediach w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwent media ecology na New York University w Stanach Zjednoczonych. Student Neila Postmana. Od 2022 roku – Dyrektor Mediów i Komunikacji Pallotyńskiego Centrum „Przyszłość dla Ukrainy”. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, The International Association of Religion Journalists oraz European Communication Research and Education Association. Autor m.in. publikacji pt. „Kompetencja komunikacyjna. Studium medioznawcze” (Warszawa 2017), „Komunikacja religijna i media” (Kraków 2016). Współredaktor książki „Dziecko w mediach”.