Krzysztof Ruciński – zdjęcie profilowe

Krzysztof Ruciński

Kierownik projektów w branży doradztwa strategicznego dla sektora publicznego specjalizujący się w kwestiach mobilności, urbanistyki i zielonej transformacji. Współautor przeszło 30. analiz oraz strategii dla sektora publicznego i prywatnego. Współautor raportu „Jak rozwinąć konkurencję na torach?”. Prowadzący podcast Polska Inaczej i kanału na YouTube.
Państwowiec, zwolennik wysokiej jakości usług publicznych i długofalowego planowania strategicznego.