Krzysztof Rutkowski – zdjęcie profilowe

Krzysztof Rutkowski

Profesor nauk humanistycznych. Pisarz i tłumacz. Opublikował między innymi: Braterstwo albo śmierć. Zabijanie Mickiewicza w Kole Sprawy Bożej (1989, trzy wydania); Męczennice z Saint-Denis (1990); Stos dla Adama albo kacerze i kapłani (1994); Paryskie pasaże. Opowieść o podziemnych przejściach (1995, cztery wydania; wersja francuska i niemiecka); Raptularz końca wieku (1996); Mistrz. Widowisko (1997); Xiążę bezdomny (1998); Zakochany Stendhal. Dziennik podróży po imię (2003); Ostatni pasaż. Prze-powieść o byciu byle-jakim (2006); Requiem dla moich ulic (2007); Paradoks niedojrzałości. O stosunkach polsko-francuskich (2007; wersja dwujęzyczna: polsko-niemiecka); Wokulski w Paryżu (2009); Dar Anioła (2012); Artes Liberales. O nauczycielu i uczniu (2014); Warszawskie pasaże (2018); Mickiewicz w Stambule (2021); Bóg Adama (2021). Laureat nagrody Fundacji Kościelskich (1989).