Langdon Winner – zdjęcie profilowe

Langdon Winner

Jest teoretykiem politycznym, który koncentruje się na kwestiach społecznych i politycznych związanych ze współczesnymi zmianami technologicznymi. Jest autorem „Autonomous Technology”, studium idei „technologii poza kontrolą” we współczesnej myśli społecznej, „The Whale and The Reactor: A Search for Limits in an Age of High Technology” oraz redaktorem Democracy w Technological Society. Chwalony przez The Wall Street Journal jako „czołowy naukowiec zajmujący się polityką technologiczną”. Langdon jest kierownikiem Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych Thomasa Phelana na Wydziale Studiów Naukowych i Technologicznych Rensselaer Polytechnic Institute w Troy w stanie Nowy Jork.