Lech W. Zacher – zdjęcie profilowe

Lech W. Zacher

prof. dr hab., ekonomista i socjolog, futurolog; absolwent Wydziału Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego; pracował na UW, w Polskiej Akademii Nauk, na UMCS, na Uniwersytecie Śląskim, w WAT i AON. Był doradcą ministra w Urzędzie Rady Ministrów i w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. Założyciel i prezes Fundacji Edukacyjnej TRANSFORMACJE, red. nacz. pisma „Transformacje”, autor ponad 500 publikacji naukowych, książek. Zainteresowania naukowe: społeczna ewaluacja nauki i techniki, społeczeństwo informacyjne, problemy globalizacji i przyszłości. Wieloletni członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, a także Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (z siedzibą w Salzburgu). Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii.