fbpx
Lech W. Zacher – zdjęcie profilowe

Lech W. Zacher

Emer. prof. dr hab., (ur. 1942 r. w Warszawie), ekonomista i socjolog, futurolog; absolwent Wydziału Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego; pracował na UW, w Polskiej Akademii Nauk, na UMCS, na Uniwersytecie Śląskim, w WAT i AON. Od 1995 r. pracował w Akademii Leona Koźmińskiego, był Dyrektorem Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych oraz członkiem Katedry Nauk Społecznych. Był doradcą ministra w Urzędzie Rady Ministrów i w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. Visiting Fellow na uczelniach we Francji, USA, Niemczech i Austrii. Członek międzynarodowych towarzystw naukowych (m.in. International Sociological Association) oraz komitetów redakcyjnych. Założyciel (w 1992 r.) i Prezes Fundacji Edukacyjnej TRANSFORMACJE i Red. Naczelny pisma interdyscyplinarnego „Transformacje” (w jęz. pol. i ang.). Autor ponad 500 publikacji naukowych (ponad 100 w jęz. ang.), m.in. książki „Transformacje społeczeństw od informacji do wiedzy” (2007, Wyd. C.H. Beck) oraz red. nauk. zbioru pt. „Transformacje demokracji” (2011, Wyd. Difin). Zainteresowania naukowe: społeczna ewaluacja nauki i techniki, społeczeństwo informacyjne, problemy globalizacji i przyszłości. Wieloletni członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, a także Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (z siedzibą w Salzburgu). Jest V-Prezesem Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii.

Facebook i inne korporacje cenzurują treści! Zapisz się na Tygodnik Instytutu Spraw Obywatelskich. W każdej chwili masz prawo do wypisania się. Patrz, czytaj, działaj bez cenzury.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.