Leszek Mindur

Profesor wyższych uczelni oraz instytutów naukowo-badawczych. Jest wieloletnim członkiem Komitetu Transportu PAN. Przez wiele lat kierował przedsiębiorstwami i ogólnokrajowymi organizacjami transportowymi, a także dużymi zespołami badawczymi w sferze transportu. Łączenie wątku teoretycznego z utylitarnym znalazło również swój wyraz w publikacjach naukowych
Jest autorem i inicjatorem licznych prac naukowo-badawczych. Do znaczących jego publikacji naukowych należą m.in.: Technologie w transporcie samochodowym (1990), Metody techniki i technologie transportu w budownictwie (1992), Marketing w transporcie (1997), drugie wydanie 2004, Metodyka lokalizacji i kształtowania centrów logistycznych w Polsce (2000) (redaktor), Współczesne technologie transportowe (2002) (redaktor), drugie wydanie zaktualizowane i rozszerzone 2004.
Prof. Leszek Mindur jest cenionym specjalistą w zakresie transportu, zajmującym się zagadnieniami ekonomiki i technologii transportu oraz logistyki i marketingu.

Raport Tiry na tory

Tiry na tory – towary na kolej

Leszek Mindur

Raport inicjatywy Tiry na tory Raport, który Państwu oddajemy, pokazuje w sposób fachowy, a jednocześnie przystępny problemy transportu intermodalnego w Polsce. Publikacja przybliża zagadnienie…