Leszek Sykulski – zdjęcie profilowe

Leszek Sykulski

Doktor nauk o polityce (w specjalności: geopolityka), prezes Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego.