Łukasz Janeczko – zdjęcie profilowe

Łukasz Janeczko

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku politologia. Z Instytutem Spraw Obywatelskich związany od 2013 roku, początkowo jako wolontariusz, a później jako koordynator projektu. Następnie pełnił rolę kierownika merytorycznego w inicjatywie „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć”, której celem było wprowadzenie w Polsce jednolitych przepisów dotyczących znakowania żywności „wolnej od GMO”. Działa na rzecz promowania i rozwijania europejskiej kolei pasażerskiej w ramach międzynarodowej koalicji organizacji pozarządowych. Czas wolny poświęca lekturze książek związanych z geopolityką i bezpieczeństwem międzynarodowym, a także eksperymentom kulinarnym.