Maciej Muskat – zdjęcie profilowe

Maciej Muskat

Były dyrektor Greenpeace Polska, członek Rady Programowej Greenpeace w Unii Europejskiej.
Jego główną pasją jest ochrona środowiska i zmiana paradygmatu, który zniszczenie środowiska napędza. W Polsce prowadził kampanie związane z ochroną bioróżnorodności (np. Rospuda) oraz zmianą klimatu i sposobów produkcji energii. W Azji koordynował kampanie Greenpeace International mające na celu ograniczanie rolnictwa przemysłowego i promowanie takiego modelu produkcji żywności, które nie niszczy ludzi i przyrody.
Dzięki pracy z organizacjami pokojowymi na terenach okupowanych Palestyny zdobył doświadczenie i umiejętności działania w rejonach konfliktu. Brał udział w tworzeniu kilku niezależnych mediów w Polsce, publikował w wielu pismach i portalach, głównie na tematy związane z szeroko pojętą ekologią, pokojem i mediami.
W wolnych chwilach wspina się, czyta albo uprawia rośliny, jeśli akurat ma dostęp do kawałka ziemi.