Magdalena Jaśkiewicz – zdjęcie profilowe

Magdalena Jaśkiewicz

Project Manager programu Climate Leadership organizowanego przez UNEP/GRID-Warszawa. Absolwentka studiów podyplomowych CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Polsko-Francuskiego Programu Studiów Magisterskich na kierunku zarządzanie realizowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Uniwersytet w Angers. Specjalistka w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.