Małgorzata Grodzińska-Jurczak – zdjęcie profilowe

Małgorzata Grodzińska-Jurczak

Prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku, kierownik Zespołu Ochrony Przyrody i Edukacji Środowiskowej. Rzeczoznawca ds. programów kształcenia ogólnego w zakresie edukacji ekologicznej przy Ministerstwie Edukacji. Konsultant ds. społecznych aspektów ochrony przyrody przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie i Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.