Małgorzata Jacyno – zdjęcie profilowe

Małgorzata Jacyno

Prof., pracuje na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikacje: „Iluzje codzienności. O teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu”; „Kultura indywidualizmu”, (A. Szulżycka współautorka), „Dzieciństwo. Doświadczenie bez świata”; redakcja, „Przewodnik socjologiczny po Warszawie”; współredakcja (wraz z A. Jawlowska, M. Kempny): „Kultura w czasach globalizacji”; współredakcja (wraz z T. Kukołowicz, M. Lewicki): „Kultura na peryferiach”.