Małgorzata Koszewska – zdjęcie profilowe

Małgorzata Koszewska

Dr hab. Profesor Politechniki Łódzkiej, pracuje na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ, na którym od 2020 roku pełni funkcję Prodziekana ds. Rozwoju. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Specjalizuje się w analizach rynku tekstylno-odzieżowego. Kierownik oraz realizator wielu projektów z zakresu zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Jest również inicjatorką i kierownikiem powołanej na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej międzynarodowej grupy badawczej „Sustainability & Circularity Research Team“.
Autorka ponad 50 publikacji z zakresu zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Współautorka wydanej niedawno książki „Uszyte z klasą. Przemysł odzieżowy wobec wyzwań społecznych i środowiskowych”.