Małgorzata Stępień-Dudek – zdjęcie profilowe

Małgorzata Stępień-Dudek

Certyfikowana trenerka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP (I stopnia) z zakresu tworzenia partnerstw, współpracy, wspierania ludzi w rozwoju, budowania i zarządzania zespołem w organizacji. Od ponad 20 lat związana z sektorem pozarządowym. Od 2008 r. koordynatorka, animatorka, doradczyni i coach w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Entuzjastka pracy z seniorami. Koordynatorka i realizatorka projektów w obszarze edukacji, animacji i rewitalizacji społecznej. Stale współpracująca z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami, instytucjami kultury (domy kultury, biblioteki) i ciałami dialogu społecznego. W Centrum KLUCZ odpowiedzialna za wsparcie doradcze dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.
Miłośniczka afrykańskich podróży, wspinaczki wysokogórskiej, maratonów rowerowych i biegów na orientację.