Małgorzata Żmudka-Wyrwał – zdjęcie profilowe

Małgorzata Żmudka-Wyrwał

Główna specjalistka w Zespole Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Przewodnicząca Zespołu Problemowego do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska.