Marcin Rachwał – zdjęcie profilowe

Marcin Rachwał

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, profesor uczelni na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: problematyka demokracji, elit politycznych, prawa wyborczego, społeczeństwa obywatelskiego. W polu zainteresowań również transformacja systemowa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Autor wielu artykułów naukowych, dwóch monografii: „Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce”, „Funkcjonowanie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w Polsce. Podstawy prawne – praktyka – perspektywy rozwoju”.