Marek Brzeżański – zdjęcie profilowe

Marek Brzeżański

Profesor Politechniki Krakowskiej. Odbył liczne staże za granicą: w Instytucie Pojazdów i Silników na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, w firmie FEV Motorentechnik w Aachen (Niemcy, 2002), w firmie AVL List GmbH w Grazu (Austria, 2002). Był stypendystą DAAD w Ruhr Universität w Bochum, gdzie również pracował naukowo. Od lat 90. XX wieku uczestniczy w pracach na rzecz poprawy jakości powietrza, a w 2019 r. został powołany przez Prezydenta Miasta Krakowa w skład Rady Programowej ds. Ochrony Powietrza w Mieście Krakowie. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechniki Krakowskiej.