Marek Goleń – zdjęcie profilowe

Marek Goleń

Ekonomista środowiska, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzanie Gospodarką Odpadami na SGH. Specjalista w zakresie reformy gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2010 r. opiniował dla Biura Analiz Sejmowych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zwany potocznie „rewolucją śmieciową”. Doradca samorządowy i trener kadr administracji gminnej i spółek komunalnych w zakresie wdrażania reformy. Przeszkolił ponad 2000 urzędników i pracowników firm komunalnych. Współpracownik i ekspert Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP. Jako pracownik zarządzał lub doradzał w tematyce gospodarowania odpadami komunalnymi w administracji samorządowej (związek międzygminny PRGOK, Urząd m.st. Warszawy) i rządowej (Ministerstwo Klimatu i Środowiska). Członek rady programowej Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Członek rady nadzorczej przedsiębiorstwa komunalnego.