Mateusz Nieć – zdjęcie profilowe

Mateusz Nieć

Dr hab. prof. nadzw., politolog, historyk doktryn politycznych i prawnych podejmujący refleksję nad klasyczną myślą polityczną, a także historyk idei komunikowania.
W 2019 r. ukazała się monografia „Archeologia polityki i komunikowania. Peregrynacje”, podejmująca zagadnienie idei komunikacji i polityki. Obecnie podejmuje refleksję nad współczesną mitologią polityczną w artystycznych wizjach i zagadnienia związane z teorią demokracji (populistyczne wizje polityki), a genezy idei politycznych. Przedstawił autorską historię idei komunikowania oraz dzieje komunikowania od starożytności do nowoczesności w tzw. trylogii komunikacyjnej.