Michał Kot – zdjęcie profilowe

Michał Kot

Dyrektor Instytutu Pokolenia będącego państwową jednostką budżetową podległą Prezesowi Rady Ministrów. Socjolog, ekspert w zakresie demografii, analizy polityk społecznych, badań socjologicznych, zarządzania w biznesie i nowych technologii. Autor wielu publikacji i raportów na temat demografii, polityki rodzinnej i wpływu nowych technologii na życie społeczne. Członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (kierunki: socjologia i matematyka). Prywatnie mąż i ojciec piątki dzieci.