Michał Lubina – zdjęcie profilowe

Michał Lubina

doktor habilitowany nauk społecznych, prof. UJ, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, autor ośmiu książek, w tym dwóch bestsellerów naukowych – „Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja-Chiny 1991-2014” (Kraków, Akademicka 2014) i „Pani Birmy. Biografia polityczna Aung San Suu Kyi” (Warszawa, PWN 2015), a także pozycji międzynarodowych, m.in. „Russia and China. A Political Marriage of Convenience” (Opladen-Berlin-Toronto 2017) i „A Political Biography of Aung San Suu Kyi” (Routledge: New York-Abington 2020). Publicysta (stały współpracownik m.in. „Nowej Konfederacji” i „Klubu Jagiellońskiego”, współpracuje również z „Kulturą Liberalną”, „Polityką”, „Znakiem” i innymi pismami). Podróżnik, odwiedził ponad 70 krajów świata, mieszkał w Rosji, Chinach i Tajlandii (w Bangkoku pracował jako profesor wizytujący).