Michał Rydlewski – zdjęcie profilowe

Michał Rydlewski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii oraz literaturoznawstwa; magister etnologii; adiunkt w Zakładzie Medioznawstwa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego; absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego; członek Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego Kultury Europejskiej przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; sekretarz redakcji „Roczników Antropologii Historii”; autor książek: „Scenariusze kultury upokarzania. Studium z antropologii mediów” i „Kultura upokarzania w mediach”.