Mieczysław Babalski – zdjęcie profilowe

Mieczysław Babalski

Jeden z pionierów rolnictwa ekologicznego i uprawy dawnych odmian zbóż w Polsce. Zajmuje się także przetwórstwem, przy swoim gospodarstwie, wraz z żoną, prowadzi Wytwórnię Makaronu BIO.