Natalia Kobza – zdjęcie profilowe

Natalia Kobza

Radomianka mieszkająca w Warszawie, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu w Kolonii. Zajmuje się rozwojem innowacji, nowych technologii i wspieraniem polskich firm w internacjonalizacji. Autorka raportów dot. tematyki miejskiej m.in. „Miasto Świadome”, „Technologia w służbie mieszkańcom”. Czas wolny spędza w teatrze bądź na wolontariatach.