Olga Pawlik – zdjęcie profilowe

Olga Pawlik

Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka filologii polskiej i antropologii. W ciągu ostatnich siedmiu lat podróżowała trzykrotnie do Tanzanii – zawsze w celach naukowych. Początkowo zajmowała się malarstwem Tingatinga, w miarę upływu czasu jej zainteresowania badawcze schodziły na kwestie medyczno-społeczne w Tanzanii. Aktualnie kończy pisać doktorat. Jej marzeniem zawodowym jest nauczanie antropologii na uniwersytecie.