Paweł Górny – zdjęcie profilowe

Paweł Górny

Absolwent studiów podyplomowych w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz Zarządzania miastem i polityki miejskiej w Szkole Głównej Handlowej. Społecznie jest przewodniczącym Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy, które jest członkiem-założycielem ogólnokrajowej Federacji Piesza Polska, działającej na rzecz bezpieczeństwa pieszych, zrównoważonego transportu i jakości przestrzeni publicznych polskich miast. Jest współautorem „Katalogu dobrych praktyk w infrastrukturze pieszej” przyjętego jako prawo lokalne Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Od wielu lat zajmuje się także tematami partycypacji społecznej – budżetem obywatelskim i konsultacjami społecznymi, jest wiceprzewodniczącym Rady ds. Partycypacji Społecznej przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy. Zwolennik idei „miasta dla ludzi” – zwartego przestrzennie, bezpiecznego dla wszystkich użytkowników, z przyjaznym transportem publicznym, dbającego o środowisko i racjonalne wykorzystanie naturalnych zasobów.