Paweł Lewkowicz – zdjęcie profilowe

Paweł Lewkowicz

Starachowicki aktywista z duszą społecznika. Prezes znanego lokalnego stowarzyszenia Wrażliwi Społecznie. Zawodowo pracownik samorządowy (z dużym doświadczeniem), specjalista od projektów infrastrukturalnych, rewitalizacji gminy, programów restrukturyzacji. W działalności społecznej autor projektów w ramach PIL, jeden z liderów wprowadzenia w mieście budżetu obywatelskiego – i autor trzech zwycięskich projektów w ramach tego budżetu – oraz projektów dla dzieci w ramach inicjatyw lokalnych. Pomysłodawca referendum lokalnego. Redaktor konta FB stowarzyszenia, twórca wielu pism, petycji, wniosków, szczególnie ws. dostępu do informacji publicznej.