Paweł Przewłocki – zdjęcie profilowe

Paweł Przewłocki

Doktor, fizyk, socjolog, adiunkt w zakładzie Fizyki Wysokich Energii Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Ekspert do spraw systemów wyborczych.