Piotr Kowalczak – zdjęcie profilowe

Piotr Kowalczak

Dr hab. inż., hydrolog. W latach 1991-2007 dyrektor oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W latach 2010-2014 dyrektor Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk. Były: członek Grupy Roboczej „Woda i Klimat” Komisji Hydrologii WMO ONZ (2005-2010), członek Komisji Hydrologii WMO ONZ (1999-2010) członek Komisji Agrometeorologii WMO ONZ (1999-2010 ), członek Komitetu Sterującego Wdrażającego Dyrektywę Wodną UE w Polsce. Brał udział w pracach nad Dyrektywą Powodziową UE. Autor wielu książek z dziedziny gospodarki wodnej, m.in.: „Konflikty o wodę”, „Zagrożenia związane z deficytem wody”, „Wodne dylematy urbanizacji”.