Piotr Krzyżaniak – zdjęcie profilowe

Piotr Krzyżaniak

Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, członek Komisji Krajowej i Zespołu ds. Prawnych OZZ Inicjatywa Pracownicza, prawnik związku zawodowego OZZ Inicjatywa Pracownicza.