Piotr Mickiewicz – zdjęcie profilowe

Piotr Mickiewicz

prof. zw. dr hab., politolog i historyk dziejów najnowszych. Absolwent Akademii Marynarki Wojennej i Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1990–1997 oficer Grupy Okrętów Szkolnych, a następnie wykładowca akademicki. Obecnie zatrudniony w Instytucie Politologii UG, w przeszłości pracownik Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej. Redaktor naczelny „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego” i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Jego główne zainteresowania badawcze to problematyka wykorzystywania potencjału militarnego w polityce państw, polityczno-militarnego oddziaływania państw i aktorów niepaństwowych na akwenach morskich, zwłaszcza w odniesieniu do Morza Bałtyckiego. W ostatnim okresie autor w współautor monografii: Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku, Rosyjska wizja mocarstwa energetycznego w XXI wieku i Morze Bałtyckie w polityce bezpieczeństwa Rosji.