Piotr Mikołajczyk – zdjęcie profilowe

Piotr Mikołajczyk

Dr., Główny Specjalista – biologia, ochrona środowiska w Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Początki kariery zawodowej to działalność naukowo-dydaktyczna na macierzystym Wydziale. Następnie zaangażował się w ochronę środowiska i różnorodności biologicznej. W UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2001 roku, angażując się przede wszystkim w projekty związane z ochroną i zrównoważonym użytkowaniem różnorodności biologicznej oraz zrównoważonym rozwojem lokalnym. Specjalizuje się w popularyzacji wiedzy przyrodniczej.