Piotr Rymarowicz – zdjęcie profilowe

Piotr Rymarowicz

prezes Towarzystwa na rzecz Ziemi, organizacji zajmującej się m.in. monitorowaniem inwestycji szkodliwych dla środowiska i wspierającej mieszkańców zagrożonych takimi inwestycjami. Tematyką gospodarki odpadami i spalarniami zajmuje się od 1990 roku. Aministrator profilu spalarNIE! ZTPO Watch na portalu Facebook.